De Nederlandse grondstoffenvoorziening in cijfers

 

De navolgende productiegegevens van bouwgrondstoffen worden merendeels in opdracht van Rijkswaterstaat verzameld:

         Zand en grind voor de bouw

         Grind

         Industriezand

         Ophoogzand

         Kalkzandsteenzand

         Klei

         Kalksteen

         Zilverzand

         Schelpen

         Natuursteen

 

Ook worden productiegegevens verzameld door het CBS (o.h.a. met een hoger aggregatieniveau)

 

Voor de internationale context zie:

         Statistieken van de British Geological Survey

         Statistieken van de US Geological Survey

         Van der Meulen MJ, Koopmans TPF, Pietersen HS: Construction raw materials policy and supply practices in Northwestern Europe. In: Elsen J & Degryse P (eds), Industrial Minerals - Resources, Characteristics and Applications. Aardkundige Mededelingen 13, 19-30, 2003

         Wagner H, Tiess G, Nielsen K, Solar S, Hamor T, Ike P, Vervoort A, Espi JA, Agiountantis Z, Koziol W, Bauer V, 2005: Minerals planning policies and supply practices in Europe. Montanuniversitšt Leoben (At)

 

 


         Terug naar hoofdpagina