De Nederlandse grindvoorziening (1980 t/m 2003). Grind wordt voornamelijk als toeslagmateriaal in beton gebruikt. Als gevolg van een restrictief vergunningenbeleid is de Nederlandse productie, die vrijwel geheel in Limburg plaatsvindt, sterk teruggelopen. Voor grove granulaten is Nederland afhankelijk geworden van het buitenland, waarbij tevens een verschuiving heeft plaatsgevonden naar het gebruik van steenslag.

 


         Zie ook zand en grind voor de bouw

         Terug