De Nederlandse industriezandvoorziening (1980 t/m 2003). Industriezand (ook wel “beton- en metselzand”, met name in de beleidsterminologie) is een verzamelnaam voor zanden met toepassingsafhankelijke korrelverdelingen, die worden geproduceerd uit grove natuurlijke zanden. Het meeste industriezand wordt toegepast in beton, kleinere aandelen in metselmortels. Winbaar grof zand komt met name in Oost- en Zuid-Nederland voor. Grootschalige zandwinning heeft in dit gebied al geruime tijd grote weerstand opgeroepen, zowel publiek als bestuurlijk. Om de productie op peil te houden zijn in de jaren 80 en 90 daarom afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies. Het terugschroeven en uiteindelijk loslaten van deze regulering na 2000 heeft geleid tot een duidelijke productieafname en een groeiend importoverschot.

 


·         Zie ook kalkzandsteenzand en zand en grind voor de bouw

·         Terug