Kleiwinning in Nederland (1980 t/m 2003). Klei voor de grof-keramische industrie (voor de productie van bakstenen en dakpannen) wordt voor een belangrijk deel in het oostelijke rivierengebied gewonnen. Klei voor overige toepassingen (voor de dijkbouw, afdichting van stortplaatsen etc.), wordt zo dicht mogelijk bij de toepassingslocatie gewonnen. Klei wordt in zeer bescheiden mate geÔmporteerd (niet in de figuur aangegeven) en wordt niet geŽxporteerd.

 


         Terug