Welkom op Delfstoffen online - informatiesysteem voor oppervlaktedelfstoffen in Nederland

 

De ondiepe ondergrond van Nederland bestaat voor het grootste deel uit zand, klei en grind. Er wordt van deze materialen ongeveer 90 mln ton per jaar gewonnen voor verschillende toepassingen, met name in de bouw. Inclusief import en secundaire materialen ligt het Nederlandse verbruik op ca. 150 mln ton per jaar wat, voor een beeld, overeenkomt met een kiepwagenlading per gezin per jaar.

 

We vinden de beschikbaarheid van deze grote hoeveelheid materialen net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Hiervoor moet jaarlijks ca. 400 ha worden afgegraven, waarbij in de regel een waterpartij ontstaat, tegenwoordig meestal in combinatie met natuur of recreatiemogelijkheden. Dit ruimtebeslag is in vergelijkbaar voor dat voor woningbouw en bedrijventerreinen bescheiden, maar voor een stabiele grondstoffenvoorziening moet er in de ruimtelijke ordening wel rekening mee worden gehouden. Dit gebeurt door het inpassen van winning in ruimtelijke plannen, maar ook door ernaar te streven dat belangrijke delfstofvoorraden niet ontoegankelijk worden (‘gesteriliseerd raken’), door er bijvoorbeeld bovenop te bouwen.

 

Om rekening te kunnen houden met delfstoffen is informatie over waar zich geologische voorraden bevinden. Delfstoffen online geeft hiervan een eerste indruk.


·         Kies voor interactieve delfstofkaarten onder “Voorkomen Delfstoffen”

·         Onder “overige informatie” vind u, naast de verantwoording van de delfstofkaarten, feiten en cijfers over de Nederlandse grondstoffenvoorziening

·         Lees ook de disclaimer

 

 


Voorkomen delfstoffen

·         Zand en grind        (hulp / instructies)

·         Klei                      (hulp / instructies)

 

·         Downloads

 

Overige informatie

·         Verantwoording, technische gegevens

·         Verklarend woordenboek “Grondsoorten en Delfstoffen bij Naam

·         De Nederlandse grondstoffenvoorziening in cijfers

·         Literatuur en links

·         Landelijk bouwgrondstoffenbeleid: de bouwgrondstoffentoets (Nota Ruimte, VROM)

Text Box: Aan Delfstoffen Online werkten mee: Michiel van der Meulen, Serge van Gessel, Denise Maljers, Stephan Gruijters, Hans Veldkamp, Rob Versseput, Wim Beliën, Alexei Tchistiakov,  Andries Valentijn


Delfstoffen Online is door TNO ontwikkeld met steun van VIBO, een
onderzoeksprogramma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
en de gezamenlijke provincies.