De Nederlandse natuursteenvoorziening (1996 t/m 2002). In de Nederlandse behoefte aan natuursteen wordt momenteel vrijwel geheel voorzien door import. De binnenlandse winning beperkt zich tot verhoudingsgewijs zeer geringe hoeveelheden Limburgse mergel (niet weergegeven), die met name voor restauratiedoeleinden wordt gebruikt.

 


         (zie ook kalksteen)

         Terug