De Nederlandse zand- en grindvoorziening (1980 - 2003). In Nederland worden zand en grind met name in de bouw gebruikt: fijn zand voor ophogingen en aanvullingen; grover zand en grind met name als toeslagmateriaal in beton. Voor ophoogzand is Nederland zelfvoorzienend, wel wordt een steeds groter aandeel op de Noordzee gewonnen. Voor grof zand en grind is er sprake van een toenemende afhankelijkheid van import, vooral vanuit Duitsland. Grind is hierbij steeds meer vervangen geraakt door steenslag. De Nederlandse bouw loopt voorop in het gebruik van secundaire grondstoffen zoals bouw- en sloopafval, slakken uit de metaalindustrie, de as van afvalverbrandingsinstallaties, etc., meestal als ophogings- of funderingsmateriaal. NB Zilverzand, geen bouwstof maar een industriŽle grondstof, is in de grafiek niet meegeteld.

 


               Zie verder grind, industriezand, ophoogzand, kalkzandsteenzand

               Terug