De Nederlandse ophoogzandvoorziening (1980 t/m 2003). In Nederland wordt op grote schaal zand gebruikt voor ophogingen en aanvullingen, met name op de slappe ondergrond van de kustprovincies en het rivierengebied. In de regel wordt fijn zand gebruikt als ophoogzand; grof zand wordt gebruikt in meer geavanceerde toepassingen (zie industriezand). Als gevolg van een stimuleringsbeleid wordt ophoogzand in toenemende mate op zee gewonnen.

 


         Zie ook zand en grind voor de bouw

         Terug